Nəfəs hava təmin ediciləri

ISTAIR® 2 x 6 lt - 300 Bar Təkərli, Hava Boru Tənəffüs Sistemi
ISTAIR® 2 x 25 lt - 200 Bar Təkərli, Hava Boru Tənəffüs Sistemi
ISTAIR® 80 lt Taşınabilir, Kompresörlü Temiz Hava Solunum Sistemi
ISTAIR® 150 Lt Portativ, Sıxılmış Təmiz Hava Tənəffüs Sistemi
ISTAIR® 350 Lt Qoşqu, Kompressor Təmiz Hava Tənəffüs Sistemi