Təhlükəsiz saxlama şkafları

LACONT SLS 600 - SLS 1100 Turşu - Əsas Saxlama Şkafları
LACONT SIS Tipi 90/1200 Yanğın Təhlükəsizliyi Şkafı
LACONT CHS 500/950/1200 Toksik Kimyəvi Saxlama Şkafları