Xarici iqtisadi əlaqələr konsaltinqi (XIƏ)- nədir?

Şirkətimiz xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində xidmət göstərmək üzrə ixtisaslaşmışdır, bu səbəbdən müştərilərimiz üçün xüsusi olaraq xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində fəaliyyət göstərən bir neçə dəqiq şirkətin təcrübəsini təhlil etdik. Bunlar, peşəkar konsaltinq şirkətlərindən, obyektiv müştərilərə (pərakəndə mağaza-distribütiv şəbəkəyə qədər) qədər olan şirkətlərdir. Şirkətimiz, rus və xarici tərəfdaşlarla birgə, xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində qarşılaşan problemləri araşdırdı və onların əsasında xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində iş üçün tətbiqi alətlər hazırladı.

Xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində konsaltinq xidmətləri

İBC-GROUP, xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində müştərilərə hər hansı suallarla bağlı kompleks dəstək təklif edən az sayda şirkətlərdən biridir. Müştərilərimizin problemlərini həll etməkdə çox istiqamətli yanaşma və gömrük rəsmiləşdirmə, hüquqi tənzimləmə, daşımaların həyata keçirilməsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi və hətta xarici şirkətlərdə işləmə kimi uzun illərə dayanan praktika sahibi işçilərə malik olması, müştəri şirkətinin xarici iqtisadi əlaqələr sahəsindəki siyasətini maksimum səviyyədə işləməmizi təmin edir.

İBC-GROUP, müştərilərinə ixracat konsaltinq və idxalat konsaltinqi təklif etməyə hazırdır.

Bizim şirkətlə əməkdaşlığa dəvət edirik, əgər siz işinizin inkişafı üçün yeni ufqlar açmaq istəyirsiniz!"