IBC-GROUP şirkətinin ticarət fəaliyyət sahəsindəki çoxillikli təcrübəsi əsasında, XİƏ sahəsində konsaltinq xidmətləri təqdim etmək üçün unikal kompleks bir yanaşma hazırlamışdır. Bu yanaşma aşağıdakıları əhatə edir:

•Göstəricilərin analizi;
•Idarəetmə sistemini seçmək;
•Lojistik sxemlərin işlənməsi;
•Məlumat sistemini seçmək və s.
•Biz müştərilərimizin ixrac və idxal sahəsində "sıfırdan" bir proqramı hazırlamalarına kömək edirik və ticarət əməliyyatının bütün məsələləri, daxili miqdarlaşdırmanı daxil olmaqla, özümüz üzərinə götürürük.

Bizim şirkətin xidmətlərindən istifadə edərək, lojistik və XİƏ xərclərinizi azaldacaqsınız!
Malların yönü dəyişdirilməsi
Hazırda, loqistik sənayesinin iştirakçıları və ümumiyyətlə Avropa Birliyi (AB) istehlakçıları üçün, qeyri-sabitlik vaxtıdır. AB məhsullarına qarşı tətbiq olunan sanksiyalar artıq idxalçıların ciddi bir hissəsini təsirləyir. Avro məzənnəsi ciddi şəkildə artmışdır. Avropa ölkələrinin, biznesin və əhalinin borc yükü də rekord səviyyəyə çatmışdır.

Rusiya Federal Məlumat Texnologiyaları və Kommunikasiyaları Agentliyi tərəfindən qoyulan risk səviyyələri AB-dən olan məhsullara nisbətən Asiya, Cənub Amerika, QSC və Tarif Birliyi ölkələrindən olan eyni məhsullara qoymuş olduğu risk səviyyələrindən daha yüksəkdir... Serbiya. Bu da deməkdir ki, əgər sərfəli Avropa məhsullarının təchizatçılarını tapmağa çalışasanız, sizi Gömrük prosedurları ilə üzləşdirmək və bəzi hallarda da Gömrük rüsumlarını və vergiləri ödəmək üçün vəsaitlərinizin bir hissəsinin məbləğini məhdudlaşdırmaq məcburiyyətində qalacaqsınız.

Bütün bunlar həm satınalma, həm də içəri də çevrə daxilində AB məhsullarının qiymətlərinə təsir edir. Bütün baxışa görə, bu eğilimlər davam edəcəkdir.

Bu arada, Çin və ümumiyyətlə Cənub-Şərq Asiyası dünya iqtisadiyyatında daha qüvvətlə dayanır. Çin və Asiya siyasi və iqtisadi sabitliyi sual işarəsi yaratmır. Son 20 ildə Çin, həmçinin məhsulların sayında, əsasən isə onların keyfiyyətində böyük bir inkişaf qazanmışdır. Bu, istehsal sahələrinin texniki yenilənməsi, iş üçün xidmət sahəsinin inkişafı, məlumatın açıqlığı və sürətliliyi tərəfindən təmin edilib.

Avropadan Asiyaya mal ticarəti axışının yenidən yönəldilməsi fikri məntiqlidir. Əgər rus tədarükçülərdən xarici məhsullar alırsınızsa, bu da sizin üçün bir xidmətdir.

IBC Group tərəfindən təklif olunan uyğun kompleks xidmət aşağıdakıları əhatə edir:

Məhsullarınıza uyğun seçim, Çin, Türkiyə, QSC, Serbiya, Cənub Amerika ölkələrində analogların axtarışı;
istehsalçıların yoxlanılması;
müqavilələrin bağlanması;
loqistikanın təşkil edilməsi;
müqavilələrin bank və valyuta dəstəyi;
əsaslı paket dizaynı;
nümunələrin alınması;
məhsulların sertifikatlaşdırılması/dövlət qeydiyyatı;
Gömrük işləri və "üzlük" çatdırılma.

Bizim şirkətdə Çində, Taylandda, Malayziyada və Banqladeşdə nümayəndələrimiz var. Cənub Amerikada Braziliyada nümayəndələrimiz var. Balkanlarda isə Serbiyada.

Nəqliyyat zəncirləri artıq uzun müddətdir əməliyyat ücretlərini içərmir.

Malların yönü dəyişdirilməsi
Hazırda, loqistik sənayesinin iştirakçıları və ümumiyyətlə Avropa Birliyi (AB) istehlakçıları üçün, qeyri-sabitlik vaxtıdır. AB məhsullarına qarşı tətbiq olunan sanksiyalar artıq idxalçıların ciddi bir hissəsini təsirləyir. Avro məzənnəsi ciddi şəkildə artmışdır. Avropa ölkələrinin, biznesin və əhalinin borc yükü də rekord səviyyəyə çatmışdır.

Rusiya Federal Məlumat Texnologiyaları və Kommunikasiyaları Agentliyi tərəfindən qoyulan risk səviyyələri AB-dən olan məhsullara nisbətən Asiya, Cənub Amerika, QSC və Tarif Birliyi ölkələrindən olan eyni məhsullara qoymuş olduğu risk səviyyələrindən daha yüksəkdir... Serbiya. Bu da deməkdir ki, əgər sərfəli Avropa məhsullarının təchizatçılarını tapmağa çalışasanız, sizi Gömrük prosedurları ilə üzləşdirmək və bəzi hallarda da Gömrük rüsumlarını və vergiləri ödəmək üçün vəsaitlərinizin bir hissəsinin məbləğini məhdudlaşdırmaq məcburiyyətində qalacaqsınız.

Bütün bunlar həm satınalma, həm də içəri də çevrə daxilində AB məhsullarının qiymətlərinə təsir edir. Bütün baxışa görə, bu eğilimlər davam edəcəkdir.

Bu arada, Çin və ümumiyyətlə Cənub-Şərq Asiyası dünya iqtisadiyyatında daha qüvvətlə dayanır. Çin və Asiya tigrlərinin siyasi və iqtisadi sabitliyi sual işarəsi yaratmır. Son 20 ildə Çin, həmçinin məhsulların sayında, əsasən isə onların keyfiyyətində böyük bir inkişaf qazanmışdır. Bu, istehsal sahələrinin texniki yenilənməsi, iş üçün xidmət sahəsinin inkişafı, məlumatın açıqlığı və sürətliliyi tərəfindən təmin edilib.

Avropadan Asiyaya mal ticarəti axışının yenidən yönəldilməsi fikri məntiqlidir. Əgər rus tədarükçülərdən xarici məhsullar alırsınızsa, bu da sizin üçün bir xidmətdir.

IBC Group tərəfindən təklif olunan uyğun kompleks xidmət aşağıdakıları əhatə edir:

Məhsullarınıza uyğun SEÇ, Çin, Türkiyə, QSC, Serbiya, Cənub Amerika ölkələrində analogların axtarışı;
istehsalçıların yoxlanılması;
müqavilələrin bağlanması;
loqistikanın təşkil edilməsi;
müqavilələrin bank və valyuta dəstəyi;
əsaslı paket dizaynı;
nümunələrin alınması;
məhsulların sertifikatlaşdırılması/dövlət qeydiyyatı;
Gömrük işləri və "üzlük" çatdırılma.

Bizim şirkətdə Çində, Taylandda, Malayziyada və Banqladeşdə nümayəndələrimiz var. Cənub Amerikada Braziliyada nümayəndələrimiz var. Balkanlarda isə Serbiyada.

Nəqliyyat zəncirləri artıq uzun müddətdir əməliyyat ücretlərini içərmir.

Logistika və XİT-lər haqqında məlumat texnologiyaları
IBC-Group şirkəti müştərilərin iş yerində logistika və XİT sahəsində informasiya sistemlərinin təşkilatı üzrə kompleks yanaşma təmin edir.

XİT sistemləri VƏD
GLONASS
GPS nəzarəti
Elektron sənəd dövriyyəsi
GTD hazırlama və ötürmə proqramları
Biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması (Əlaqə - Əlaqə təsdiqi - Sifariş - Hesabat - Müqavilə - Ödəniş haqqında hesabat - ...)
CRM sisteminin tətbiqi
VƏD-informasiya sistemləri haqqında pulsuz məsləhət almaq üçün bizim mütəxəssislərdən 8 (800) 700 32 05 nömrəsindən zəng edin.

SCM menecmenti
Təchizat Zəncirlərinin İdarə Edilməsi (Supply Chain Management və ya SCM) - yeni bir termin olaraq daxil olmuşdur.
Bu konsept 1982-ci ildə Keith Oliver tərəfindən təklif edilmiş və daha sonra tətbiq edilməsi üçün tətbiqi proqram təminatı - təchizat zəncirlərinin idarə edilməsi sistemləri ilə inkişaf etdirilmişdir.

Təchizat zəncirlərinin idarə edilməsi - idarəçilik konsepti və təşkilat stratejiyası olaraq qarşımıza çıxan, şirkətin bütün informasiya axınlarının - hammadə, material, məhsul, xidmətlər - lizinq olunan və inkişaf edən loqistik və istehsal proseslərini planlaşdırma və idarə etmə üzrə inteqrasiya olunmuş bir yanaşmadır. Məqsəd, ölçülən cəmi iqtisadi effekt (xərclərin azaldılması, son məhsulun tələbə cavab verilməsi) əldə etməyə yönlənmişdir.

SCM, istənilən məhsulun lazımlı yerdə, lazımlı zamanda ən az xərclərlə çatdırılacağı bir satış şəbəkəsinin formalaşdırılmasını mənasını daşıyır. SCM, distributorlar və nəhəng tərəfdaşlarla əlaqələrin optimal qurulmasına nail olmaq üçün yönəldilmişdir. Məqsədlər isə aşağıdakılardır:
alıcılara cavab verən optimal məhsulların bazar tələbatını araşdırmaq və təklif etmək;

sifarişləri və sorğuları tez işləmək;
təchizatı planlaşdırmaq, məhsulların "stokda qalmamasını" və ya əksinə, talebin qarşılanmamasını təmin etməmək üçün;
distributorlarla uzunmüddətli münasibətlər qurmaq və satış şəbəkəsini daim genişləndirmək.

E-SCM menecmenti
SCM (Supply Chain Management) - təchizat zəncirlərinin idarə edilməsidir.
E-SCM-nin müəyyən edilməsi şirkətin məntiqi personalında ciddi dəyişikliklər tələb edir - müştəri məlumatlarına böyük diqqət yetirmək, işin daha sürətli həyata keçirilməsi və s. Bununla birlikdə, dəyişikliklər yalnız bu ilə bağlı deyil. Şirkətlər bu keçidi təmin edən texnoloji həllərə ehtiyac duyur.

Əsas diqqət şirkət içində bir birləşmiş informasiya mühitinin yaradılmasına, proseslərin avtomatlaşdırılmasına və əldə olunan məlumatların analizinə verilir. E-SCM elektron sistemlərin istifadəsi, təchizatın, materialların və xidmətlərin bütün informasiya, material və xidmət axını üzrə idarə edilməsinə imkan verir - hammadə və təchizat tədarükçülərindən istehsalat və anbarlar vasitəsilə nəhəng tərəfdaşa qədər.

SCM sistemləri şirkətin təminat dövrü və məhsul harekətinin nəzarəti üçün istifadə edilir. SCM sistemi şirkətin məhsullarına olan tələbatı daha yaxşı qarşılayır və loqistikaya və tədarükə olan xərcləri aşağı salmağa imkan verir. SCM, hammadə, istehsal və məhsulun dağıdılması dövrünü əhatə edir.

4PL (Dördüncü Taraf Lojistik) - Bütünleşik lojistik; yük tedarik zincirine dahil olan tüm şirketlerin entegrasyonunu ifade eder. 4PL, uzun vadeli stratejik hedeflere sahip tek bir 4PL operatörü tarafından tüm lojistik süreçlerin (bilgi akışı, hammadde, malzeme, ürün ve sermaye akışı gibi) planlanması, yönetimi ve kontrolüdür. 4PL, tedarik zincirinde yer alan tüm şirketlerin entegrasyonunu sağlar.

Kapsamlı tedarik zinciri yönetimi ve idaresi kapsamındaki görevler arasında, 4PL sağlayıcının temel görevleriyle ilgili gereksinim ve faaliyet profili ayrılabilir. Bu doğrultuda, 4PL sağlayıcının profesyonel sorumluluklarının yelpazesi aşağıdakileri içerir:

Tedarik zincirinin operasyonel, taktiksel ve kısmen stratejik planlaması ve optimize edilmesi,
Lojistik ağı konfigürasyonunun geliştirilmesi,
Tedarik zincirindeki paydaşların IT sistemlerinin entegrasyonu,
Sipariş takibi,
Taşıma planlaması,
Taşıma rotalarının planlanması ve optimize edilmesi,
Yük ve taşıtların izlenmesi,
Depo ağı ve envanter yönetimi,
Gelir yönetimi,
Genel belge akışının (tercihen elektronik olarak) yönetilmesi,
Hizmet yönetimi,
İnsan kaynakları kiralama,
Finans yönetimi,
Lojistik danışmanlık.
Operasyonel planlamada, üretimin kapsamlı planlaması ve tedarik zinciri boyunca sipariş yönetimi öncelikli hale gelir.